Tajemnica skutecznej umowy o zamówienie publiczne
Praca nad umową to kluczowy etap, ponieważ to od niego zależy sprawna współpraca stron w trakcie realizacji zamówienia publiczne. Sprawdź, jakie elementy musi zawierać umowa o zamówienie publiczne.
2019-07-05, 10:20

Przygotowując postępowanie, zamawiający opisuje warunki kontraktu, który na skutek udzielenia zamówienia będzie wiązał go z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą. Czynność ta ma fundamentalne znaczenie dla prawidłowości postępowania oraz zapewnienia sprawnej współpracy stron w trakcie realizacji świadczenia.

Zamawiający jako gospodarz postępowania określa wzajemne prawa i obowiązki stron. Jednak należy pamiętać, że to uprawnienie nie oznacza całkowitej swobody zamawiającego. Granicę wyznaczają przede wszystkim przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ale nie tylko, bo także zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz zakaz kształtowania umowy w sposób sprzeczny z właściwością stosunku zobowiązaniowego, ustawą lub zasadami współżycia społecznego.

Ta przewaga zamawiającego w procesie kształtowania umowy wynika – na co wskazuje orzecznictwo KIO – z samej istoty zamówień publicznych, a więc ograniczenia swobody wyboru kontrahenta. W zamian za to, że instytucja publiczna nie ma pełnej dowolności wyboru usługodawcy, dostawcy lub wykonawcy dla swojego zlecenia, ustawodawca przyznał jej ponadstandardowe uprawnienia w postaci swoistego „dyktowania” umowy. Tak więc, uprzywilejowanie zamawiającego można tłumaczyć działaniem na rzecz interesu publicznego. Wykonawca zaś może rekompensować sobie ryzyka, jakimi jest obciążony, poprzez właściwą wycenę oferty.

W jakich ramach musi poruszać się zamawiający, formułując umowę, aby dobrze wypełnić swoje obowiązki oraz nie narazić się na zarzuty ze strony wykonawców? Jaką rolę w kształtowaniu zapisów kontraktowych pełni podmiot wykonawczy i jakie ma uprawnienia? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w książce „Umowy o zamówienie publiczne. Wzory z komentarzem”.   

Do publikacji dołączona jest płyta, na której znajdują się – także w wersji edytowalnej – wzory umów na:

  • wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych,
  • dostawę mebli,
  • usługę nasadzenia roślin.

Sięgając po książkę, pozbędziesz się wątpliwości podczas pracy nad umową o zamówienie publiczne. Dowiesz się m.in.:

  • jak bezbłędnie i w zgodzie z wymogami Pzp oraz RODO przygotować umowę,
  • o czym należy pamiętać konstruując wzór umowy,
  • kiedy odstąpienie od umowy nie oznacza narażenia się na kary,
  • jakie są realne możliwości zmiany umowy.

 

Poradnik znajdziesz tutaj:  https://fabrykawiedzy.com/umowy-o-zamowienie-publiczne-ksiazka-cd.html

Umowy o zamówienie publiczne

KONTAKT / AUTOR
Michał Suchecki
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy