Rozwiejemy wszystkie wątpliwości – sięgnij po nowe wydanie komentarza do Karty Nauczyciela
Kolejne wydanie książki związane jest z nowelizacją Karty Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r. Nowelizacja ta okazała się pewnym zaskoczeniem. W zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nastąpił zasadniczo powrót do rozwiązań sprzed 1 września 2018 r. Oznacza to m.in. koniec okresowej oceny pracy, przywrócenie oceny dorobku zawodowego, a także skrócenie ścieżki awansu zawodowego.
2019-10-10, 12:22

To jednak nie jedyne zmiany. Nowości objęły również płace nauczycieli. Wprowadzono bowiem nowe świadczenie „na start” dla nauczycieli stażystów w kwocie 1 000 zł. Oprócz tego zagwarantowano dodatek funkcyjny w kwocie co najmniej 300 zł dla nauczycieli pełniących funkcję wychowawcy klasy. Zmiany, które weszły w życie 1 września 2019 r., związane są również z reformą systemu szkolnictwa branżowego. Przede wszystkim na dyrektorów nałożono obowiązek organizowania szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu. W publikacji wyjaśniamy, kogo konkretnie dotyczą takie szkolenia, jak je zorganizować i jakie uprawnienia przysługują z tego tytułu nauczycielom.

Wreszcie bardzo istotną nowością jest nałożenie na dyrektorów prawnego obowiązku informowania rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. Tak jak dotychczas, nazwy aktów prawnych powołanych w komentarzu użyto w formie skrótowej – pełne nazwy wraz z publikatorami zostały wymienione w chronologicznym wykazie aktów prawnych (z wyjątkiem ustaw zmieniających oraz aktów prawnych, które już nie obowiązują). Mając na uwadze konieczność przedstawienia licznych wskazówek interpretacyjnych,  w publikacji powołano się również na liczne orzeczenia sądowe oraz poglądy przedstawicieli piśmiennictwa.

Autorami komentarza są specjaliści w dziedzinie prawa oświatowego: Dariusz Dwojewski – doktor nauk prawnych, specjalista prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, Patryk Kuzior – doktor nauk prawnych, autor wielu publikacji naukowych i fachowych, w tym także współautor komentarza do ustawy o systemie oświaty, Michał Kowalski – radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa oświatowego. 

Publikacja jest zgodna z aktualnym stanem prawnym (wrzesień 2019 r.). Uwzględnia w szczególności przepisy nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego, które zostało opublikowane tuż przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2019/2020. Mamy nadzieję, że stanie się ona – na dłużej - przydatnym narzędziem zarówno dla kadry kierowniczej oświaty, jak i pracowników szkoły, a także dla prawników, którzy zajmują się zagadnieniami dotyczącymi oświatowego prawa pracy.

Książkę można kupić tutaj: https://fabrykawiedzy.com/karta-nauczyciela-komentarz-praktyczny-wrzesien-2019.html

Karta Nauczyciela. Komentarz praktyczny Wrzesień 2019

KONTAKT / AUTOR
Michał Suchecki
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy