Awans zawodowy od nowego roku szkolnego – co się zmieniło?
Rewolucyjne zmiany w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora wynikają zarówno ze znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela, jak i z nowych rozporządzeń w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
2019-11-08, 16:37

Trudność wdrożenia nowego systemu awansu zawodowego wynika z tego, że już po trzech miesiącach od wejścia w życie nowych przepisów ustawodawca zdecydował się na nowelizację zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli, będącej przecież fazą ogólnie pojmowanej ścieżki awansu zawodowego. Zmiany budzą niepokój i wątpliwości, ponieważ dyrektorzy muszą stosować nie tylko nowe przepisy, ale także – ze względu na obowiązywanie regulacji przejściowych – te poprzednio obowiązujące.

Najnowsza książka „Awans zawodowy od września 2019 r. Poradnik dyrektora” ma na celu ułatwić Państwu realizację zadań związanych z zapewnieniem nauczycielom możliwości zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego w nowej rzeczywistości prawnej. Autorzy szczegółowo omówili każdy z 18 kroków postępowania dyrektora szkoły i placówki, w której zatrudnieni są nauczyciele realizujący staż na każdy z wymienionych w Karcie Nauczyciela stopni awansu zawodowego. Szczególną uwagę zwrócili na te etapy, w których należy ustalić ocenę pracy (lub dorobku zawodowego) oraz powołać komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Książka jest pracą zbiorową ekspertów Portalu Oświatowego: Dariusza Dwojewskiego, Michała Kowalskiego, Wandy Pakulniewicz, Anny Trochimiuk oraz Leszka Zaleśnego.

Do kupienia tutaj: https://fabrykawiedzy.com/awans-zawodowy-od-wrzesnia-2019-r-poradnik-dyrektora.html

Awans zawodowy od września 2019 r. Poradnik dyrektora.

KONTAKT / AUTOR
Michał Suchecki
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy