Kompendium wiedzy na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek. Wsparcie w tym zakresie powinno być udzielane uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Działania w tym obszarze obejmują więc szerokie spektrum zagadnień – z uwzględnieniem zindywidualizowanego wsparcia dzieciom i młodzieży, zapewnienia odpowiedniej współpracy z rodzicami oraz doskonalenia nauczycieli i wsparcia ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych.
2019-11-12, 14:20

Publikacja „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole i przedszkolu” składa się z pięciu głównych części. W pierwszej omówione zostały formalne uwarunkowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i związane z tym zadania szkoły w kontekście odpowiedzialności dyrektora za poszczególne obszary wsparcia udzielanego uczniom, rodzicom i nauczycielom. Część druga to opis zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W części trzeciej zawarto charakterystyki uczniów, którym ze względu na ich indywidualne potrzeby należy zapewnić odpowiednie wsparcie oraz wskazówki do pracy w odniesieniu do specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży. Część czwarta zawiera informacje o kwalifikacjach, które powinni posiadań nauczyciele i specjaliści do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Natomiast część piąta to propozycje przydatnych materiałów, które mogą być wykorzystane zarówno na etapie planowania, jak i realizacji zadań związanych z obligacją do zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnie do rozpoznanych potrzeb. Uzupełnieniem formalnych aspektów organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych rozdziałach praktycznych są komentarze w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zastosowania przepisów prawa w codziennej praktyce szkoły.

Autorką książki jest Marzenna Czarnocka – dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, członek zespołu ekspertów MEN do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych, ekspertka portalu ePedagogika.pl.

Konsultantką najnowszego wydania jest Jagna Niepokólczycka-Gac – pedagog, socjoterapeutka, edukator seksualny, trenerka programów profilaktyki uzależnień, specjalistka w zakresie pomocy psychologicznej, autorka licznych publikacji.

 

Książkę kupisz tutaj: https://fabrykawiedzy.com/udzielanie-i-dokumentowanie-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-2019.html

Udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

KONTAKT / AUTOR
Michał Suchecki
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy