FabrykaWiedzy.com
Witaj w biurze prasowym księgarni internetowej FabrykaWiedzy.com
Związki zawodowe po zmianach, czyli co nowego w przepisach związkowych od 2019 r?
Wprowadzona w 2019 r. wielka nowelizacja przepisów o związkach zawodowych m.in. zmodyfikowała reguły ustalania liczebności zakładowej organizacji związkowej oraz określiła sądową procedurę weryfikacji liczby jej członków. Ponadto na osoby niebędące pracownikami rozszerzona została ochrona przysługującą członkom związków zawodowych, a w przepisach sprecyzowane zostały terminy konsultacji w zakresie rozwiązania bądź wypowiedzenia umowy z członkiem zoz.
Kadry, ZUS, Płace
2019-06-17, 15:11
Potrącenia komornicze nie muszą być kłopotliwe!
W każdym dziale płac w firmie powinna znaleźć się publikacja dotycząca specyfiki dokonywania potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków przysługujących pracownikowi, porządkująca przepisy i zasady odliczania należności alimentacyjnych, niealimentacyjnych, udzielonych zaliczek i nałożonych kar. Niewątpliwie jest nią książka „Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłków 2019/2020”, która właśnie ukazała się nakładem Grupy tematycznej 2 (Personel).
Kadry, ZUS, Płace
2019-05-24, 16:23
Pamiętaj, cena to nie jedyne kryterium w zamówieniach publicznych!
Najtańsza oferta tylko czasami oznacza najtaniej zrealizowane zamówienie. Co więcej, tylko sporadycznie gwarantuje, że pozyskane zamówienie będzie w pełni odpowiadało Twoim potrzebom.
Zamówienia publiczne
2019-05-24, 16:12
Nowość w Fabryce WIP: „PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat”
Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) będzie jednym z najważniejszych wyzwań dla pracodawców w najbliższych latach. Zamów publikację „PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat” i przygotuj się do obowiązków związanych z wdrożeniem planów kapitałowych.
Kadry, ZUS, Płace
2019-05-20, 16:53
Vademecum dokumentacji kadrowej 2019 cz. II – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez PIP obowiązków pracodawcy. Aby pomóc pracodawcom oraz specjalistom ds. pracowniczych w prawidłowym wywiązaniu się z tego obowiązku, przygotowaliśmy drugą część „Vademecum dokumentacji kadrowej – Urlopy, czas pracy, wynagrodzenia”. Jest to kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców.
Kadry, ZUS, Płace
2019-05-20, 16:46
Nie daj się zaskoczyć elektronizacji zamówień publicznych!
Po 1 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o zamówienia publiczne będą musiały spełniać wymogi elektronizacji. Przygotuj się do tej rewolucji!
Zamówienia publiczne
2019-05-20, 16:40
Komentarz do ustawy o VAT – stan prawny 2019 r.
Ta publikacja to kompleksowy komentarz. Gruntownej analizie poddano przepisy ustawy o podatku od towarów i usług. Szczególnie wnikliwie zostały omówione te z nich, które w praktyce stosowania ustawy o VAT wywołują największe trudności i kontrowersje.
Rachunkowość i podatki
2019-05-20, 16:30
„Kodeks pracy 2019 z komentarzem do zmian” – najnowsze wydanie już dostępne
Rok 2019 przynosi szereg zmian kodeksowych wpływających w istotny sposób na obowiązki pracodawców oraz sytuację prawną osób zatrudnionych. Od stycznia 2019 r. obowiązują m.in. nowe przepisy określające reguły prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wynikające z nowelizacji przepisów o związkach zawodowych. Natomiast od 4 maja 2019 r. ważne modyfikacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, monitoringiem zakładowym oraz badaniami profilaktycznymi, wprowadziła do Kodeksu pracy tzw. ustawa wdrażająca RODO.
Kadry, ZUS, Płace
2019-05-20, 16:20
Nowe zasady kontroli NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia każdego roku przeprowadza prawie 2 tysiące kontroli. Do czerwca 2019 roku nie funkcjonowały zasady i uprawnienia podmiotów kontrolowanych wynikające np. z Konstytucji Biznesu. Prezydent RP 1 marca 2019 r. podpisał ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, której najważniejszym celem jest m.in. gruntowna reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zdrowie
2019-05-13, 16:44
Prawo budowlane 2019. Praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości.
Jako zarządca na pewno śledzisz wszystkie prawne regulacje, które dotyczącą nieruchomości. Na pewno jesteś też na bieżąco z innymi zmianami, które mogą Cię dotyczyć, m.in. z prawem budowlanym. Ale czy masz czas na czytanie wszystkich zmian, które są wprowadzane?
Budownictwo i nieruchomości
2019-05-08, 15:59
Zbiór aktualnych przepisów w wycenie nieruchomości
Jak często podczas wyceny szukasz aktualnych ustaw, aby poprzeć operat szacunkowy stanem prawnym? Czy nie jest trudno sięgać do kilku różnych źródeł w zależności od tego, jakiego przepisu akurat potrzebujesz?
Budownictwo i nieruchomości
2019-04-17, 12:29
Wzory umów dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z praktycznymi komentarzami
Zarządcy w swojej pracy muszą mieć pewność, że sporządzone przez nich uchwały, wnioski i pozwy są sporządzone zgodnie z prawem. Nawet najmniejszy błąd może skutkować pociągnięciem zarządcy do odpowiedzialności zawodowej. Dlatego ważne jest, aby każde pismo było sporządzone zgodnie z obowiązującą literą prawa.
Budownictwo i nieruchomości
2019-04-15, 13:06
Vademecum Zarządcy Nieruchomości – wzory dokumentów, pism, umów, wniosków z komentarzem 2019
W swojej pracy zarządca bardzo często korzysta z wszelkiego typu umów, uchwał i wniosków. Na przygotowanie tego typu dokumentów traci dużo swojego czasu. Każdy chciałby zaoszczędzić go w takich kwestiach, prawda? Dlatego dajemy Państwu świetne rozwiązanie!
Budownictwo i nieruchomości
2019-04-15, 12:48
RODO w ochronie zdrowia. Dokumentacja po zmianach w 2019 r.
Podstawa pracy dla lekarzy, pielęgniarek, rejestratorek, czy innych osób z personelu placówek medycznych mających styczność z przetwarzaniem danych pacjentów jest praca na odpowiedniej dokumentacji. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom przygotowaliśmy ponad 30 wzorów dokumentów niezbędnych w każdej palcówce. Wniosek pacjenta o udostępnienie dokumentacji medycznej, raport z oceny skutków dla ochrony danych, rejestr czynności przetwarzania danych, czy też umowa o powierzenie przetwarzania danych, to tylko niektóre z dokumentów, jakie znajdują się na płycie CD. Wszystkie są dostosowane do nowych przepisów ustawy wdrażającej RODO, które wchodzą w życie na początku maja.
Ochrona Danych Osobowych
2019-04-11, 15:46
Książka „Poradnik RODO w ochronie zdrowia. Najnowsze zmiany do wdrożenia w 2019 r.” z płytą CD „RODO w ochronie zdrowia. Dokumentacja po zmianach w 2019 r.”
Kompleksowa informacje na temat przetwarzania danych osobowych pacjentów oraz pracowników placówek medycznych poparte odpowiednimi wzorami dokumentów. Wskazówki zawarte w książce „Poradnik RODO w ochronie zdrowia. Najnowsze zmiany do wdrożenia w 2019 r.” przeprowadzą Cię krok po kroku przez wszystkie procedury związane z ochroną danych osobowych. Autorzy publikacji Zawarte w publikacji wyjaśnienia uwzględniają nowe przepisy ustawy wdrażającej RODO, której przepisy wchodzą w życie już na początku maja 2019 roku. A dla ułatwienia pracy proponujemy płytę CD „RODO w ochronie zdrowia. Dokumentacja po zmianach w 2019 r.”. Dzięki zawartym na płycie wzorom dokumentów wdrożysz odpowiednie procedury w placówce i unikniesz błędów podczas kontroli z Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Ochrona Danych Osobowych
2019-04-11, 15:34
Zadbaj o zgodność siwz z przepisami o elektronizacji
Skorzystaj z gotowych zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i bądź spokojny o swoje postępowania!
Zamówienia publiczne
2019-04-09, 16:22
Najnowsze wydanie książki „Bhp w pytaniach i odpowiedziach” już dostępne
Książka „Bhp w pytaniach i odpowiedziach” zawiera podstawowe informacje w zakresie wypadków przy pracy, oceny ryzyka zawodowego, warunków pracy, ochrony ppoż., pierwszej pomocy oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy.
BHP
2019-04-05, 16:21
Nowe wydanie kompendium wiedzy o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych
„Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Kompendium wiedzy” to książka która ma na celu motywowanie pracodawców do tworzenia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz poprawy dotychczasowych, co w efekcie zapobiegać ma wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
BHP
2019-04-05, 16:16
Już jest „Niezbędnik Specjalisty ds. BHP”
Książka „Niezbędnik specjalisty ds. BHP” jest skierowana do specjalistów ds. bhp, pracowników służby bhp. Zbiór najważniejszych podstawowych informacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
BHP
2019-04-05, 16:07
Ocena ryzyka dla ochrony danych osobowych – jak przeprowadzić krok po kroku
Masz obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka dla ochrony danych osobowych i nie wiesz, jak to zrobić? Ta publikacja jest dla Ciebie! Skorzystaj z wiedzy ekspertów i uniknij problemów przy sporządzaniu oceny w Twojej organizacji. Do publikacji dołączono płytę CD ze wzorami dokumentów, które będą przydatne przy ocenie ryzyka.
Ochrona Danych Osobowych
2019-04-02, 13:59
Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa. Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców
Często słyszymy doniesienia o atakach hakerskich, zarażaniu szkodliwym oprogramowaniem i… bezsilności poszkodowanych firm oraz osób fizycznych. Cyberagresja staje się poważnym zagrożeniem dotykającym w zasadzie każdego z nas. Czy jednak na pewno jesteśmy bezsilni wobec zagrożeń? Czy nie dysponujemy narzędziami, które umożliwiają walkę z zagrożeniami i przeciwdziałanie im? Odpowiedzi na te pytania poznasz dzięki lekturze naszej najnowszej publikacji.
Ochrona Danych Osobowych
2019-04-02, 13:53
RODO w kadrach i płacach. Nowe przepisy w ponad 160 polskich ustawach
Książka „RODO w kadrach i płacach. Nowe przepisy w ponad 160 polskich ustawach” pokazuje, jak krok po kroku wprowadzić do firmy polskie przepisy o ochronie danych osobowych, które zostają wprowadzone w 2019 roku.
Ochrona Danych Osobowych
2019-03-28, 15:27
Finanse wspólnoty mieszkaniowej 2019 w praktyce
Jedną z podstawowych form zarządzania nieruchomościami jest w naszym kraju wspólnota mieszkaniowa. Jej działania reguluje ustawa o własności lokali, której podstawowe przepisy szczegółowo omawiamy i wskazujemy, jak postępować zgodnie z przepisami prawa i racjonalną gospodarką.
Budownictwo i nieruchomości
2019-03-20, 10:47
Praktyczne stosowanie RODO przez placówki lecznicze – pytania i odpowiedzi
Podmioty ochrony zdrowia spotykają się z wieloma wyzwaniami, jakie stawia przed nimi RODO. Prawidłowe stosowanie przepisów jest obowiązkiem każdej placówki leczniczej. Na uwadze trzeba mieć jednak zawsze dobro pacjenta. Książka „RODO w praktyce. 30 najczęstszych pytań i odpowiedzi dla podmiotów leczniczych” podaje konkretne wskazówki, jak należy postępować zgodnie z przepisami RODO i nie bać się kontroli.
Ochrona Danych Osobowych
2019-03-20, 10:23
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies