FabrykaWiedzy.com
Witaj w biurze prasowym księgarni internetowej FabrykaWiedzy.com
Rozliczaj efektywnie projekty unijne w systemie SL2014
Usprawnij swoją pracę i sprawdź, jak unikać pomyłek w centralnym systemie rozliczeniowym
Zamówienia publiczne
2019-03-20, 09:38
Jak zdobyć dofinansowanie unijne w 9 krokach
Zobacz, jakie działania musisz podjąć, aby zdobyć dotację z UE
NGO i fundusze unijne
2019-03-20, 09:22
Ewidencjonowanie czasu pracy po zmianach z 2019 r.
W styczniu 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej. Stanowi ono wyraźnie, że każdy pracownik musi mieć indywidualnie prowadzoną dokumentację związaną z ewidencjonowaniem czasu pracy.
Kadry, ZUS, Płace
2019-03-19, 15:18
Awans zawodowy w 18 krokach
Poradnik dla wszystkich dyrektorów placówek oświatowych, którzy mają wśród swoich pracowników nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
Oświata
2019-03-13, 10:54
Obowiązki związane z tworzeniem PPK w zasięgu wzroku! Zamów plakat „Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki podmiotów zatrudniających”
Zatrudniasz pracowników lub zleceniobiorców? Niemal na pewno nie ominą Cię obowiązki związane z tworzeniem pracowniczych planów kapitałowych. Poznaj terminarz utworzenia PPK, sprawdź swoje obowiązki i uniknij dotkliwych kar za niewłaściwą realizację obowiązków ustawowych!
Kadry, ZUS, Płace
2019-03-01, 12:04
Wykaz dokumentów w aktach osobowych po zmianach od 1 stycznia 2019 r. - plakat A3
Zamawiając ten plakat, będziesz mieć zawsze pod ręką przejrzysty wykaz dokumentów, które od 1 stycznia 2019 musimy gromadzić w poszczególnych częściach akt osobowych pracowników.
Kadry, ZUS, Płace
2019-03-01, 09:28
Polityka rachunkowości w kulturze
„Polityka rachunkowości w kulturze. Odpowiedzi na 70 pytań Czytelników pisma Prawo i finanse w kulturze” to publikacja, którą można śmiało polecić wszystkim głównym księgowym i pracownikom instytucji kultury.
Rachunkowość i podatki
2019-02-28, 15:25
Efektywne uczenie się jest możliwe!
Książka „Atlas efektywnego uczenia dla nauczycieli szkół podstawowych” to zbiór porad, scenariuszy zajęć oraz gotowych kart pracy do wykorzystania podczas zajęć rozwijających umiejętność uczenia się w klasach 1–8.
Oświata
2019-02-27, 13:48
Bądź gotowy do audytu RODO!
W bibliotece każdego inspektora ochrony danych powinna znaleźć się publikacja przygotowująca do audytu RODO. Taką publikacją jest „Audyt RODO zgodnie z najnowszymi przepisami – jak się do niego przygotować”, która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Wiedza i Praktyka.
Ochrona Danych Osobowych
2019-02-22, 11:49
Jak wykonywać zawód fizjoterapeuty – poznaj najnowsze zasady
W bibliotece każdego fizjoterapeuty powinna znaleźć się publikacja, która kompleksowo omawia ścisłe zasady wykonywania zawodu uregulowane w ustawie o zawodzie fizjoterapeuty. Jest to istotne zwłaszcza teraz, kiedy do 31 października 2019 r. masz podjąć decyzję, w jakiej formie zarejestrować firmę – jako praktykę zawodową czy jako podmiot leczniczy. Książką, która Ci to ułatwi, jest „Praktyka zawodowa fizjoterapeuty. Formalności - obowiązki - wzory dokumentów”, która właśnie ukazała się nakładem Wiedzy i Praktyki.
Zdrowie
2019-02-20, 12:52
Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych – praktyczne wskazówki
W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych.
Rachunkowość i podatki
2019-02-20, 09:35
Ocena pracy nauczyciela i dyrektora szkoły po 1 stycznia 2019 r.
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące oceny pracy nauczycieli – likwidacja regulaminów określających wskaźniki oceny pracy i wydłużenie czasu na ocenę okresową to efekt wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela oraz nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego. Niniejsza publikacja ma pomóc Państwu odnaleźć się w nowych regulacjach, zaktualizować oraz usystematyzować wiedzę w ich stosowaniu.
Oświata
2019-02-19, 13:59
Nowe wydanie książki „Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu”
Wydaje się, że o nadzorze pedagogicznym napisano już wszystko, ale znajdziecie tu Państwo informacje, które na pewno zainteresują i pozwolą inaczej spojrzeć na to zagadnienie. Bo przecież nadzór pedagogiczny to nie tylko obserwacje zajęć, monitorowanie, kontrola czy ewaluacja. To po prostu systemowe rozwiązania funkcjonowania szkoły.
Oświata
2019-02-19, 13:53
CD Dokumentacja ochrony danych – wzory dokumentów niezbędne w pracy IOD. Cz. 2
Ponad 30 edytowalnych, zgodnych z RODO i polskim ustawodawstwem wzorów dokumentów. Ułatwią Ci one wypełnianie obowiązków, które nakłada RODO. Od klauzul informacyjnych, poprzez rejestr czynności przetwarzania, aż po instrukcję postępowania w przypadku naruszeń.
Ochrona Danych Osobowych
2019-02-19, 13:36
Prowadzenie i wypełnianie Książki Obiektu Budowlanego 2019
Trzeba na bieżąco monitorować i kontrolować stan techniczny każdego obiektu budowlanego w celu nieustannego utrzymywania go w dobrym stanie technicznym, funkcjonalnym i estetycznym.
Budownictwo i nieruchomości
2019-02-19, 13:27
Zmiany w prawie budowlanym 2019
Prawo budowlane poddawane jest ciągłej optymalizacji. W ciągu roku pojawi się od kilku do kilkunastu zmian w ustawie. Trzeba też pamiętać, że ustawodawca ciągle pracuje na rewolucją w prawie budowlanym – jej ostateczny kształt nadal nie jest znany.
Budownictwo i nieruchomości
2019-02-19, 13:21
Zamówienia publiczne placówek oświatowych
Szkoły, przedszkola i placówki samorządowe mogą udzielać zamówień publicznych. Procedura udzielania tych zamówień jest skomplikowana i budzi wiele wątpliwości. Skorzystaj z nowej publikacji w Fabryce WIP - „Zamówienia publiczne placówek oświatowych”.
Oświata
2019-02-14, 12:47
Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
Prezentujemy najnowsze wydanie publikacji „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego". Książka zawiera zbiór dokumentów szkolnych wraz ze szczegółowym omówieniem, jak je wprowadzać, stosować, jakie organy je wydają oraz jaka powinna być podstawa prawna poszczególnych aktów normatywnych. Do publikacji dołączono CD z przykładami ponad 75 dokumentów ustanawianych przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców.
Oświata
2019-02-14, 12:39
Nowość w Fabryce WIP – „Kodeks pracy 2019 z komentarzem do zmian”
Od 2019 r. Kodeks pracy przewiduje skrócony, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Umożliwia również prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej nie tylko w formie papierowej, lecz również elektronicznej.
Kadry, ZUS, Płace
2019-02-07, 16:03
„Kodeks pracy 2019” w kieszonkowym wydaniu – już dostępny na FabrykaWiedzy.com
Początek 2019 roku przyniósł rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
Kadry, ZUS, Płace
2019-02-07, 15:54
Sposób na sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych – skorzystaj z wypełnionych przykładów!
To już 5 edycja tej publikacji. Tym razem, aby ułatwić księgowym pracę, zawarliśmy w niej gotowe, wypełnione wzory sprawozdań.
Sektor publiczny (budżetówka)
2019-01-30, 09:43
Vademecum dokumentacji kadrowej 2019
Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców wiele obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-29, 15:52
Czas pracy 2019 – na przykładach, wzorach i grafikach
Komentarz do przepisów to zazwyczaj solidna lektura, ale… ciężka do przetrawienia i dość „teoretyczna”. Ten komentarz jest inny. Kładzie nacisk na przykłady, wzory i grafiki. Oraz konkretne praktyczne wskazówki. A te są bezcenne w tak trudnej tematyce, jak czas pracy.
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-29, 14:30
Jak obecnie prowadzić akta i ewidencjonować czas pracy – po zmianach z 2019 r.
W 2019 roku nastąpiła rewolucja w zakresie dokumentacji pracowniczej. Pojawił się skrócony okres przechowywania części akt (pod pewnymi warunkami), możliwość przejścia na e-akta, a także kilka zmian w papierowej dokumentacji pracowniczej. Duże zmiany objęły tez ewidencjonowanie czasu pracy. I wreszcie: doszedł nowy obowiązek informacyjny. Bardzo łatwo o błędy. Jak ich uniknąć?
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-29, 14:15
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies