FabrykaWiedzy.com
Witaj w biurze prasowym księgarni internetowej FabrykaWiedzy.com
Proste kwestie kadrowo-płacowe w samorządzie – to możliwe!
W działach kadr i płac jednostek samorządowych powinna znaleźć się publikacja dotycząca specyfiki stosunku pracy w jednostkach samorządowych, porządkująca zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników takich jednostek. Niewątpliwie jest nią książka „Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019”, która właśnie ukazała się nakładem Grupy tematycznej 2 (Personel).
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-28, 15:50
Emerytura 2019? Ale dla kogo i na jakich warunkach?
W bibliotece każdego zainteresowanego, zwłaszcza osób zbliżających się do emerytury ale także pracodawców, mających spory wkład w zakończone sukcesem staranie się pracownika o świadczenie emerytalne, powinna znaleźć się publikacja porządkująca aktualnie obowiązujące przepisy, wyjaśniająca zasady przechodzenia na emeryturę według dzisiejszego prawa. Taka książka to „Emerytury 2019. Kto i z czego może skorzystać.”, która ukazała się nakładem Grupy tematycznej 2 (Personel).
Kadry, ZUS, Płace
2019-01-28, 15:38
Pytania o plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Prawidłowo przygotowany plan finansowy jednostki, wzmacnia jej sprawność jej funkcjonowania. W książce, poza prezentacją jak duże znaczenie ma planowanie dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawiamy metodologię budowy rocznego planu działalności − planu finansowego. Przedstawiamy przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących sektor finansów publicznych.
Sektor publiczny (budżetówka)
2019-01-25, 14:27
Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
Dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników przebywających na jej terenie. Aby uniknąć wypadków albo konsekwencji, gdy już do nich dojdzie, szkoła musi spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizacja tych obowiązków podlega regularnym kontrolom zarówno zewnętrznym (kontrola budowlana, sanepid, PIP, straż pożarna, kuratorium), jak i wewnętrznym.
Oświata
2019-01-23, 12:21
Zatrudnianie kierowców – co się zmienia w 2019 r.?
Rok 2019 przynosi kolejne zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania i dokumentacji pracowniczej. Kierowcy to przy tym szczególna grupa pracownicza, a ich przyjęcie do pracy nakłada na pracodawcę określone wymogi. Wszystko na ten temat, a także wzory dokumentów dla firm transportowych na płycie CD, czytelnicy znajdą w nowości wydawniczej „Zatrudnianie kierowców 2019. Umowy, badania lekarskie i szkolenia, dokumentacja”.
Transport
2019-01-22, 15:04
Dokumentacja ochrony danych – wzory dokumentów niezbędne w pracy IOD. Cz. 1 CD
Ponad 30 edytowalnych, zgodnych z RODO i polskim ustawodawstwem wzorów dokumentów. Ułatwią Ci one wypełnianie obowiązków, które nakłada RODO. Od zgód, poprzez umowę powierzenia, aż po upoważnienia.
Ochrona Danych Osobowych
2019-01-21, 15:33
Szkoła oparta na współpracy – to możliwe!
W bibliotece każdego dyrektora szkoły powinna znaleźć się publikacja porządkująca zakres i formy współpracy dyrektora z innymi organami placówki. Taką książką jest „Szkoła oparta na współpracy. 61 obszarów współpracy, podział zadań, ważna rola rodziców”, która właśnie ukazała się nakładem Grupy Wydawniczej Oświata.
Oświata
2019-01-11, 16:02
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies