FabrykaWiedzy.com
Witaj w biurze prasowym księgarni internetowej FabrykaWiedzy.com
Jakie konsekwencje może ponieść nauczyciel i pracownik niepedagogiczny?
Każdy dyrektor powinien mieć świadomość, w jaki sposób pociągnąć pracownika oświaty do odpowiedzialności, w szczególności jaki rodzaj konsekwencji wyciągać wobec niego, aby samemu nie narazić się na zarzuty niedopełnienia swych obowiązków. Dyrektor musi mieć na względzie, że jako pracownik szkoły (placówki) sam też ponosi odpowiedzialność za uchybienia.
Oświata
2020-03-20, 16:32
Przychodzi pedagog szkolny do klasy…
I musi poprowadzić zajęcia – na temat rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami czy po prostu ma zastępstwo… Mamy idealną podpowiedź, jak spędzić ten czas ciekawie i efektywnie: z książką „Pedagog w klasie. Scenariusze zajęć na różne okazje”!
Oświata
2020-02-21, 14:06
Organizer awansującego się nauczyciela
„Organizer awansującego się nauczyciela” to praktyczne narzędzie wspierające nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego. Publikacja to nie tylko wygodny organizer, lecz także poradnik zawierający wskazówki dla awansujących nauczycieli.
Oświata
2020-01-10, 09:22
Rozliczanie czasu pracy w podmiotach leczniczych w 2020 roku Jak uniknąć błędów
Problematyka czasu pracy pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia do 30 czerwca 2011 r. była regulowana przepisami ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89 ze zm.). W rezultacie wejścia w życie od 1 lipca 2011 r. ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.) zostały uchylone regulacje zawarte w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej. W przepisach działu III ustawy o działalności leczniczej zawarto szczególną regulację dotyczącą czasu pracy osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nie ulega
jednak wątpliwości, że regulacja ta, zamieszczona w przepisach art. 93–99 ustawy o działalności leczniczej, nie jest pełna, stąd stosowanie przepisów Kodeksu pracy w zakresie w nich nieuregulowanych jest w pełni uzasadnione.
Zdrowie
2019-12-27, 11:22
Jak prawidłowo wdrożyć i prowadzić PPK w swojej firmie?
Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK) jest jednym z najważniejszych wyzwań dla pracodawców w najbliższych latach. Dzięki publikacji „PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat” poznasz swojej obowiązki i przygotujesz się do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych.
Kadry, ZUS, Płace
2019-12-20, 11:12
Postawa ciała w ujęciu holistycznym
W książce „Postawa ciała w ujęciu holistycznym” zaprezentowano nowatorskie i praktyczne podejście do fizjoterapii. Szczególnie godne podkreślenia jest naświetlenie wpływu sfery emocjonalnej i oddechu pacjenta na jego postawę ciała. Takie innowacyjne podejście może otworzyć nowe możliwości w codziennej praktyce fizjoterapeutycznej. Autorzy, praktykujący fizjoterapeuci, dzielą się swoimi doświadczeniami i ciekawymi przypadkami zaobserwowanymi w ich praktyce.
Zdrowie
2019-11-22, 16:41
Ważna publikacja dla nauczycieli wspomagających
Pomimo tego, że od kilku, a nawet kilkunastu lat w polskim systemie edukacji coraz więcej uczniów korzysta z dopracowywanych zasad udzielania pomocy podczas kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w coraz większej ilości szkół uczniowie niepełnosprawni funkcjonują bardzo dobrze, także dzięki pomocy nauczycieli wspomagających. A jednak wciąż są osoby, także wśród pracowników szkół i przedszkoli, które nauczyciela wspomagającego kojarzą z osobą do pomocy innym nauczycielom w czynnościach pomocniczych, a dzieciom w czynnościach higienicznych i samoobsługowych.
Oświata
2019-11-22, 16:35
Kompendium wiedzy na temat udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest obowiązkowym zadaniem przedszkoli, szkół i placówek. Wsparcie w tym zakresie powinno być udzielane uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Działania w tym obszarze obejmują więc szerokie spektrum zagadnień – z uwzględnieniem zindywidualizowanego wsparcia dzieciom i młodzieży, zapewnienia odpowiedniej współpracy z rodzicami oraz doskonalenia nauczycieli i wsparcia ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych.
Oświata
2019-11-12, 14:20
Podwójny rocznik w szkole
W tym roku szkolnym do klas pierwszych szkół średnich trafili absolwenci trzeciej klasy gimnazjum oraz ósmej klasy szkoły podstawowej. Jak sobie poradzić w tak trudnej sytuacji, jak ustalić plany lekcji i zorganizować zajęcia, zapewnić bezpieczeństwo, kadrę pedagogiczną? O tym w nowej książce „Podwójny rocznik. Regulacje prawne, wyzwania, rozwiązania problemowych kwestii”.
Oświata
2019-11-12, 14:10
Biblia wykresów w Excelu
Książka jest obszernym przewodnikiem po tworzeniu wykresów w Excelu. Zawiera szereg przykładów i porad pokazujących, w jaki sposób tworzyć przejrzyste wykresy i osiągnąć bardzo ciekawe efekty. Omawiane przykłady dotyczą zarówno zaawansowanych ustawień wykresów, jak i manipulowania danymi. Przyjrzymy się też zagadnieniom prognozowania sprzedaży i monitorowaniu osiąganych wyników na tle zaplanowanego budżetu.
2019-11-12, 13:36
Awans zawodowy od nowego roku szkolnego – co się zmieniło?
Rewolucyjne zmiany w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela i dyrektora wynikają zarówno ze znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela, jak i z nowych rozporządzeń w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
Oświata
2019-11-08, 16:37
Jak przeprowadzić konkurs w zamówieniach publicznych?
Konkurs jest atrakcyjną drogą do uzyskania przez zamawiającego satysfakcjonującego rezultatu. Po pierwsze, umożliwia on konfrontację twórczych pomysłów dotyczących przedmiotu konkursu. Po drugie, umożliwia udzielenie zamówienia na uszczegółowienie najatrakcyjniejszego pomysłu. Przeczytaj, jak bezbłędnie przygotować konkurs i jak ocenić prace.
Zamówienia publiczne
2019-10-10, 12:43
Co warto wiedzieć o oświadczeniach i dokumentach w postępowaniach elektronicznych?
Jeżeli postępowanie prowadzone jest w tzw. procedurze unijnej to objęte jest pełną elektronizacją. Oznacza to, że obowiązują w nim nowe reguły wypełnienia przez wykonawców obowiązków dokumentacyjnych. Czy należy obawiać się dokumentów i oświadczeń elektronicznych? Jak podejść do ich weryfikacji, aby nie narazić się na zarzuty? Poniżej przybliżamy, jak w nowej, elektronicznej rzeczywistości skutecznie potwierdzać wymogi zamawiającego opisane dokumentacją postępowania oraz na co zwrócić uwagę i o czym pamiętać, oceniając oferty.
Zamówienia publiczne
2019-10-10, 12:32
Rozwiejemy wszystkie wątpliwości – sięgnij po nowe wydanie komentarza do Karty Nauczyciela
Kolejne wydanie książki związane jest z nowelizacją Karty Nauczyciela, która weszła w życie 1 września 2019 r. Nowelizacja ta okazała się pewnym zaskoczeniem. W zakresie awansu zawodowego i oceny pracy nastąpił zasadniczo powrót do rozwiązań sprzed 1 września 2018 r. Oznacza to m.in. koniec okresowej oceny pracy, przywrócenie oceny dorobku zawodowego, a także skrócenie ścieżki awansu zawodowego.
Oświata
2019-10-10, 12:22
Kompendium prawa wewnątrzszkolnego – nowe wydanie!
To kolejne już wydanie bestsellerowej pozycji „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne”. Wszystkie porady i dokumenty zaktualizowane zostały w oparciu o akty prawne obowiązujące od września 2019 r.
Oświata
2019-09-30, 14:18
Najlepszy kalendarz pracowników oświaty!
Praktyczny i elegancki „Kalendarz Oświatowy na rok szkolny 2019/2020” uwzględnia terminy zadań oświatowych zgodne z najnowszymi zmianami prawnymi obowiązującymi od września 2019 roku. Niezbędny w pracy każdego dyrektora, nauczyciela i pracownika niepedagogicznego. Przygotowany pod okiem ekspertów z dziedziny prawa oświatowego i prawa prawy.
Oświata
2019-08-27, 13:54
Zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach oświatowych
W książce „Przychody i dochody oraz koszty i wydatki w samorządowych jednostkach oświatowych” omówione zostały szczególne zasady funkcjonowania rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych, na przykładzie jednostek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym wyróżnieniem takich kategorii księgowych, jak przychody i koszty oraz dochody i wydatki. Zadaniem niniejszej publikacji jest wykazanie istniejących różnic pomiędzy wydatkami a kosztami oraz dochodami a przychodami.
Oświata
2019-08-27, 13:48
Substancje niebezpieczne – BHP w pytaniach i odpowiedziach
Pracownicy wykonujący prace z użyciem substancji i czynników chemicznych narażeni są na wiele zagrożeń. Pracodawca jest zobowiązany m.in. do oceny oraz dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą.
BHP
2019-07-24, 16:33
BHP w magazynie
Książka „BHP w magazynie” to pozycja, którą powinna znaleźć się w każdej firmie, która posiada magazyny i miejsca, w których przechowywane są towary. Nie zależnie od ich wielkości.
BHP
2019-07-18, 14:11
Zwolnienia ze szkoleń okresowych pracowników administracyjno-biurowych
Od 1 stycznia 2019 r. przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) przewidują możliwość zwolnienia ze szkoleń pracowników administracyjno-biurowych, w przypadku gdy odstępstwo takie uzasadnia przeprowadzona ocena ryzyka.
BHP
2019-07-11, 11:07
Rozwiązania stosowane w oświetleniu wnętrz obiektów publicznych i komercyjnych
Książka „Rozwiązania stosowane w oświetleniu wnętrz obiektów publicznych i komercyjnych” zawiera porady dotyczące oświetlenia wnętrz obiektów publicznych i komercyjnych, takich jak szkoły, szpitale, sklepy, hotele, teatry, świątynie, sale sportowe.
Instalacje elektryczne
2019-07-05, 10:35
Tajemnica skutecznej umowy o zamówienie publiczne
Praca nad umową to kluczowy etap, ponieważ to od niego zależy sprawna współpraca stron w trakcie realizacji zamówienia publiczne. Sprawdź, jakie elementy musi zawierać umowa o zamówienie publiczne.
Zamówienia publiczne
2019-07-05, 10:20
Urlopy w pytaniach i odpowiedziach
Publikacja „Urlopy w pytaniach i odpowiedziach” zawiera wskazówki wprost od ekspertów prawa pracy, JAK BEZ BŁĘDÓW NALICZYĆ, UDZIELIĆ I ROZLICZYĆ URLOP WYPOCZYNKOWY.
Kadry, ZUS, Płace
2019-07-02, 14:21
Prawo geodezyjne i kartograficzne. Ustawy i rozporządzenia
W pracy geodety liczy się wygoda korzystania ze źródeł wiedzy. Wyjeżdżając często w teren, nie ma możliwości zabierania dużych opracowań książkowych, nie jest też wygodnym rozwiązaniem drukować przepisy które – być może – będą potrzebne, oraz zabierać je w postaci luźnych kartek.
Budownictwo i nieruchomości
2019-07-01, 14:53

FabrykaWiedzy.com

Księgarnia internetowa Fabryka Wiedzy oferuje publikacje i książki specjalistyczne niezbędne w codziennej pracy specjalistów.

Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy | Zgoda cookies